Välkommen till årsmöte i Särö LTK 20/3 kl 10.00

Särö LTK bjuder in till ett digitalt Zoom-möte, lördagen den 20/3 kl 10.00. 

Om du vill deltaga på årsmötet följer du nedan länk. 

Bifogat finner du även länk till årsredovisning, inkomna motioner samt dagordning.  

Deltagande på årsmötet meddelas på info@saroltk.se (ej obligatorisk registrering).