Välkommen till årsmöte i Särö LTK

Välkommen till Särö LTKs årsmöte den 20 mars 2021 kl 10.00.

Mötet är även detta år ett digitalt Zoom-möte.Länk till mötet anslås ca 1 vecka innan årsmötet i samband med verksamhetsplanen mm. Deltagande på årsmötet meddelas på info@saroltk.se (ej obligatorisk registrering).

Ev motioner skickas till info@saroltk.se innan 16 mars